Utmanaren

  • lördag 09 december 2023
  • 10:00

image: Utmanaren

Utmanaren är klubbtävlingen där alla tävlar mot sig själva och sina egna tider.

Det ska vara roligt att tävla! Utmanaren är tävlingen där alla tävlar mot sig själva och sina egna tider. Konceptet är framtaget av Svensk Simidrott, och ska verka för att vara ett verktyg för föreningar att arrangera inspirerande, motiverande och lekfulla tävlingstillfällen för nybörjare.