Simskolegrupper

Alvesta SS bedriver simskola i nivåerna Baddaren, Pingvinen, Fisken och Hajen.


Baddaren
Baddaren

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Barnet ska vara 5 år fyllda det halvår terminen påbörjas.

Mål: Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten.

Delmoment: En god vattenvana har barnet uppnått om det klarar av moment som bubbla, doppa, hoppa, rotera, glida och flyta.

Simmärken: Baddaren Grön, Baddaren Blå, Baddaren Gul, Sköldpaddan, Bläckfisken och Pingvinen Silver

Silverpingvinen
Silverpingvinen

Förkunskaper: Glida, flyta, doppa huvudet, bubbla och rotera.

Mål: Lära sig simma 10 m i magläge eller ryggläge på grunt vatten.

Delmoment: Armtagen och bentagen i bröstsim/ryggsim. Även introduktion av benspark och armtag i ryggcrawl. Träna flytförmågan.

Simmärken: Bläckfisken och pingvinen silver.

 

Guldpingvinen
Guldpingvinen

Förkunskaper: Kunna simma 10 m i magläge eller ryggläge på grunt vatten, glida, hoppa.

Mål: Lära sig simma 10 m i magläge och 10 m i ryggläge på djupt vatten.

Delmoment:  Fördjupning i ryggcrawl, samt introduktion av benspark och armtag i crawl. Träna flytförmågan. 

Simmärken: Pingvinen guld, bröstsimsmärket, ryggsimsmärket, crawlmärket.

Fisken
Fisken

Förkunskaper: Kunna simma 10-15 meter bröstsim och 10-15 meter ryggsim eller ryggcrawl på djupt vatten. Kunna simma 5 crawl armtag med benspark utan andning. Tagit simmärkerna Pingvinen Silver och Pingvinen Guld.

Mål: Fokus ligger på att förbättra simtekniken i bröstsim, crawl och ryggcrawl, att öva upp uthålligheten samt lära sig att dyka från den höga kanten. Lära sig simma 5 meter crawl.

Delmoment: Dykning, flytning, glidbröstsim, ryggcrawl, fortsatt inlärning av crawl.

Simmärken: Silverfisken, Guldfisken, Järnmärket, Bröstsimsmärket, Ryggsimsmärket, Crawlmärket, Hajen brons

Hajen
Hajen

Förkunskaper: Kunna simma 50 meter bröstsim/crawl, 25 meter ryggsim eller ryggcrawl samt dyka. Kunna simma 5 meter crawl. Tagit simmärkerna Fisken Silver, FIsken Guld och Järnmärket.  

Mål: Fokus ligger på att förbättra tekniken i bröstsim, crawl och ryggcrawl för att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Lära sig simma 10 meter crawl och 10 meter tävlingsbröstsim.

Delmoment: Dykning, flytning, bröstsim, ryggcrawl, crawl, livräddning. 

Simmärken: Hajen Brons, Hajen Silver, Hajen Guld, Bronsmärket, Vattenprovet, Simborgarmärket, Sarahmärket, Silvermärket, Fjärilsimsmärket.