Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en kurs hos Alvesta SS skickas alltid en bekräftelse/kallelse och faktura via e-post till dig. Väljer du att betala med postfaktura tillkommer en fakturaavgift på 50 kr, då skickar vi en faktura samt kursinformation hem till dig före kursstart. Om kursavgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i kursen att stoppas.

Avbokning
Avbokning mer är 10 dagar innan kursstart är avgiftsfri. Plats som avbokas på eller senare än 10 dagar innan kursstart, debiteras med 50%. 

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 4 st. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften. Vi försöker erbjuda er en annan tid och dag i första hand.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter hanteras enligt GDPR. För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Policys (öppnas i eget fönster)
Alkohol- narkotika- doping och tobakspolicy
Trafikpolicy
Uppförandepolicy