Simskola - Kölista

TYPER - Info, 


BADDAREN - KÖLISTA
BADDAREN - KÖLISTA

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Barnet ska vara 5 år fyllda det halvår terminen påbörjas.

Mål: Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten.

Delmoment: En god vattenvana har barnet uppnått om det klarar av moment som bubbla, doppa, hoppa, rotera, glida och flyta.

Simmärken: Baddaren Grön, Baddaren Gul, Baddaren Blå och Sköldpaddan

SILVERPINGVINEN - KÖLISTA
SILVERPINGVINEN - KÖLISTA

Förkunskaper: Kunna glida, flyta, doppa, hoppa, bubbla och rotera. Barnet ska ha tagit Baddaren Grön, Baddaren Gul, Baddaren Blå och Sköldpaddan.  

MålLära sig simma 10 m i magläge eller ryggläge på grunt vatten.

DelmomentArmtagen och bentagen i bröstsim/ryggsim. Även introduktion av benspark och armtag i ryggcrawl. Träna flytförmågan.

Simmärken: Pingvinen Silver och Bläckfisken.

FISKEN - KÖLISTA
FISKEN - KÖLISTA

Förkunskaper: Kunna simma 10-15 meter bröstsim och 10-15 meter ryggsim eller ryggcrawl på djupt vatten. Kunna simma 5 crawl armtag med benspark utan andning. Tagit simmärkerna Pingvinen Silver och Pingvinen Guld.

Mål: Fokus ligger på att förbättra simtekniken i bröstsim, crawl och ryggcrawl, att öva upp uthålligheten samt lära sig att dyka från den höga kanten. Lära sig simma 5 meter crawl.

Delmoment: Dykning, flytning, glidbröstsim, ryggcrawl, fortsatt inlärning av crawl.

Simmärken: Fisken Silver, Fisken Guld och Järnmärket.   

HAJEN - KÖLISTA
HAJEN - KÖLISTA

Förkunskaper: Kunna simma 50 meter bröstsim/crawl, 25 meter ryggsim eller ryggcrawl samt dyka. Kunna simma 5 meter crawl. Tagit simmärkerna Fisken Silver, FIsken Guld och Järnmärket.  

Mål: Fokus ligger på att förbättra tekniken i bröstsim, crawl och ryggcrawl för att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Lära sig simma 10 meter crawl och 10 meter tävlingsbröstsim.

Delmoment: Dykning, flytning, bröstsim, ryggcrawl, crawl, livräddning. 

Simmärken: Hajen Brons, Hajen Silver, Hajen Guld, Bronsmärket, Vattenprovet, Simborgarmärket.

GULDPINGVINEN - KÖLISTA
GULDPINGVINEN - KÖLISTA

 

FörkunskaperKunna simma 10 m i magläge eller ryggläge på grunt vatten, glida, hoppa. Klarade märken: Baddaren Grön, Baddaren Gul , Baddaren Blå, Sköldpaddan, Pingvinen silver och Bläckfisken.

MålLära sig simma 10 m i magläge och 10 m i ryggläge på djupt vatten

Delmoment:  Fördjupning i ryggcrawl, samt introduktion av benspark och armtag i crawl. Träna flytförmågan.

SimmärkenPingvinen guld, Bröstsimsmärket, Ryggsimsmärket, Crawlmärket.